Attraktionslagen - Tack!

Attraktionslagen - Tack!

Handboken

von Gunilla L Werkelin

E-Book
168 Seiten
2019 Books on Demand
ISBN 978-91-985093-1-1

13.99 EUR
inklusive Mehrwehrtsteuer
EPUB (mit DRM) sofort downloaden
Downloads sind nur in Italien möglich!
Ebenfalls verfügbar

Weitere Informationen

Hauptbeschreibung
Efter att studerat attraktionslagen under flera år, kom författaren till insikt att det saknades en enkel handbok på marknaden.

Tillsammans med sina erfarenheter och inspirationer har hon författat denna handbok på ett lättförståeligt sätt, där det finns gott om plats för egna reflektioner och anteckningar.
Handboken är uppdelad i olika kapitel som kan användas var för sig, för att lättare hamna i flödet, och leva det liv man önskar.

Vad är attraktionslagen? För att beskriva det enkelt; -Dina tankar blir din verklighet.
Med teori, exempel och humor guidas du igenom denna lättlästa och lätt förståelig handbok. Vilket kommer att få många att vilja jobba med Lagen om Attraktion.

Schlagworte